KGF_2016_FBcover

Villa Cassa a Felix Wines už tradične predstaví širokú paletu našich aj zahraničných vín na tohtoročnom GURMÁN FESTe od 10-12 júna v mestskom parku.Príďte ochutnať a pripiť si s nami!!!